תושבי חוץ השוהים בישראל עלולים להזדקק לשירותי בריאות יקרים ,
בעת שהותם בארץ. הם אינם חברים בקופת חולים, ואינם זכאים
לשירותי הבריאות שמספקת מערכת הבריאות של מדינת ישראל.
תוכנית הביטוח כוללת הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, תרופות, צילומי רנטגן, אולטרא סאונד, א.ק.ג ועוד
לכן יש לנו את תוכנית הביטוח שמעניקה את המענה המתאים והנכון לתושב חוץ ואף למעסיקו.
ביטוח רפואי לתיירים וזרים