שמור על העסק שלך בטוח
כל עסק חשוף לסיכונים,העסק שלך הינו מקור הפרנסה שלך ושל עובדייך.
אנחנו במור מיכה פרסונל נדאג להתאים לבית העסק שלך כיסויים המתאימים לפי צריכם ובחירה,
בכדי לשמר את יציבות העסק.
אילו כיסויים בית עסק צריך:


ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות המוצר/אחריות מקצועית
ביטוח העסק חרבות מבנה ותכולה
ביטוח צד ג',עבודות חוץ,אש וסחורה בהעברה
ביטוח אובדן רווחים
ביטוח תאונות אישות ,דמי מחלה
ועוד מגוון של כיסויים שיכולים להתאים.

ביטוח עסק וחבויות