מחלות קשות

לצערנו בקרות מחלה קשה,נאלץ החולה ובני משפחתו להתמודד עם הוצאות רבות ולא צפויות
שנגרמות עקב המחלה.
ואף גורם לירידה או הפסקה בהיקף העבודה של החולה ושל בן זוגו/ה.
האסון משפיע על ההכנסה המשפחתית השוטפת של המשפחה,
איכות רמת החיים יורדת.
ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי המקנה ביטוחן כלכלי,למשענת,לשמור על הכבוד העצמי,
מניעת קריסה כלכלית.
שומר על רמת חיי המשפחה והמתקת הגלולה המרה,יכולת הבחירה בטיפול הרפואי הטוב ביותר
לחולה והגדלת סיכויי ההחלמה